Hvad er miljøsanering, og hvad skal du være opmærksom på?

03 november 2022 Thomas Bentsen

editorial

Miljøsanering handler om at fjerne kemikalier og andre forurenende stoffer fra miljøet. Det kan være alt fra renovering af et industriområde til fjernelse af kemikalier, der er spildt i jorden. Derudover kan der være sundhedsskadelige stoffer i bygningsdele og installationer. Derfor er det vigtigt, at du som virksomhed eller privatperson kontakter et kemikaliefirma, inden du går i gang med en sanering. Kemikaliefirmaer har nemlig den nødvendige ekspertise og udstyr til at gennemføre en effektiv sanering.

Screening er en vigtig proces i miljøsaneringen. Screening handler om at finde ud af, hvilke kemikalier der er i miljøet og på hvilken måde de påvirker mennesker og miljøet. Prøvetagning og analyser er nødvendige for at kunne udføre en screening.

 

Sørg for at have godkendelserne i orden

Miljøsanering er en omfattende proces, og derfor er det vigtigt, at du som virksomhed eller privatperson holder dig orienteret om de myndigheds- og miljøtilladelser, der er relevante for din sanering. For eksempel skal du have en miljøgodkendelse, hvis du vil renovere et industriområde. Er du i tvivl, kan du alliere dig med en entreprenør, som har ekspertise på området.

En entreprenør kan også hjælpe med sikker affaldshåndtering ved at sikre, at de korrekte procedurer følges for sikker fjernelse og bortskaffelse af farlige materialer. Entreprenøren kan ofte også tilbyde uddannelse af dit personale i, hvordan man håndterer og transporterer farlige materialer på en sikker måde.

miljøsanering

Entreprenøren vil typisk benytte sig af en miljøvogn og en luftsluser til at rense og fjerne forurenende stoffer fra bygninger, jord og andre miljøfarlige områder. Miljøvognen er udstyret med et kammer, der kan indeholde kemikalier og andre forurenende stoffer. Luftslusen er et udstyr, som sender kemikalierne op i luften, hvor de ikke skader miljøet.

Miljøsanering er altså en særdeles specialiseret proces, som kræver uddannet professionelle fagpersoner. Søger du en saneringsløsning, så spørg altid ind til din fagmands uddannelser og licenser, og indhent også gerne referencer fra tidligere kunder.

På den måde er du klædt på til et godt samarbejde om dit projekt.

Flere Nyheder

Billig a-kasse

24 august 2015

Billig a-kasse

Bedemand i Assens

24 august 2015

Bedemand i Assens

Bedemand Vanløse

24 august 2015

Bedemand Vanløse